Misi & Moto

Misi

Jujur, Bermaruah & Berwibawa dalam mengamalkan Homeopathy kerana Iman kepada Allah.

 

Visi

Tujuan penubuhan PPHM adalah memupuk memperkembangkan dan memajukan sains, seni, kegunaan serta profesyen dalam semua bidang Homeopathy Tulin dengan cara berikut:

 

1. Memajukan dan menegakkan perubatan cara Homeopathy di Malaysia

2. Meninggikan kesihatan orang ramai (khidmat rawatan)

3. Menggalakkan dan memupuk kerjasama antara ahli dengan PPHM dan PPHM dengan orang ramai

4. Meninggikan taraf akhlak dan pelajaran ahli-ahli

5. Membantu ahli-ahli dalam kesusahan (kebajikan)

6. Mengajar, memaju, mempertingkat, mengawal, mengiktiraf kelayakan dalam bidang Homeopathy

7. Bekerjasama dengan pertubuhan-pertubuhan atau Institut Pengajian Tinggi yang lain di dalam dan di luar negara dan memajukan Sistem Perubatan Homeopathy